O-intervall Høvåg - rerun (23.02.2019)
Kategori: Trening
Kart/område: Høvåg
Arrangør: TJ
Land: Norge
Distanse: 5.69 km
Tid: 52:44
Gj.sn. HR: 144
Maksimum HR: 169
Kart som viser gjenløpinga av hvert drag. Førstegangsgjennomløpinga er vist med tynn svart strek. AutOanalysis mot meg selv nederst.

1) Traff en bedre trasé langs venstrekanten av hogstfeltet. Tjente også litt på mer besluttsomhet og mindre høyresving inn i posten.
2) Flinkere til å bruke blikket ut av 1.posten og videre over flata. Det var ganske tett mellom kanten og den lille kollen inn i posten, så la meg nå mer på høyresida av den lille kollen og rett ned i søkket.
3) Holdt litt mer til venstre ut av 2.post for å unngå grønt. Løp rett til riktig kolle nå.
4) Lå mer langs streken på flata og ikke ut på stien.
M) Prøvde å holde litt mer venstre ut av 4.post, siden jeg følte jeg hadde løpt en liten høyresving sist.

Differanse 52 sek. Analysen viser at jeg tapte ganske jevnt til meg selv, men mest første og siste del av 1.strekket og på 3.post. Vil selv anslå tidstapet på 3.posten til ca. 20 sek. Hadde følelsen av grei løping med litt dårlig flyt på dette draget, og tror nok sånn sett at det stemmer bra at jeg vant noen sekunder på å vite hvor jeg skulle og bedre mikrotrasévalg en rekke steder da jeg løp på nytt.

5) La meg litt nærmere toppen, men kunne nok fortsatt ligget nærmere streken.
6) Litt mer offensiv over flata fordi jeg visste at høydepunktet ville være lett å se når jeg kom til kanten.
7) Følte jeg traff litt bedre med traséen ned til myra. Prøvde en litt annen trasé siste del her (fordi jeg visste jeg måtte litt til venstre for å komme opp på andre sida), men usikker på om det var noe bedre.
8) Prøvde det jeg trodde var en bedre mikrotrasé ut søkket, men havna da på feil side av noe bush, og endte med en dårligere trasé (mer klatring) opp lia. Men traff iallfall rett i posten denne gangen.
M) Løp dit jeg hadde tenkt første gang...

Differanse 1.34 min. Litt vanskelig å få så mye ut av analysen her. Kan ikke helt skjønne at de store og svingende differansene til 5., 6. og 7. kan stemme helt.

9) Runda en liten knoll på vei opp lia, ellers som sist
10) Følte jeg var hakket mer offensiv ned søkket, og trengte ikke lese kart før jeg skulle opp i posten.
11) Litt bedre mikrotrasé ut til stien (kutta et par meter). Rett i posten.
12) Mer eller mindre likt som sist
13) Dro litt mer høyre ut fra posten for å unngå noen busker. Fra stien mer direkte mot steinen i stedet for å følge grøftekanten.
M) Rett til oppgangen ved bekken denne gangen.

Differanse 38 sek. Litt vanskelig å si om differansen til 1.post er reell eller et resultat av klipping, men er tok nok noen sekunder på å slippe kartlesing + kanskje enda litt bedre trasé. Ellers ser det ut til å være ut av 10., inn i 11. og 13. jeg tjente litt 2.gang. Og sannsynligvis også noen sekunder opp lia mot mål.

Litt vanskelig å trekke noen store konklusjoner i og med at jeg løp så ujevnt. Så dagens aller viktigste poeng var kanskje at jeg klarte å sette fingeren på, og i stor grad korrigere, det som ikke funka, i pausen mellom 2. og 3. løype. Ellers ser man jo betydningen av flyt (negativt eksempel på 1.drag og positivt på siste). Tror også jeg har litt å hente på blikkbruk i postutgangene.
Vis kommentarer (0)
 
O-intervall Høvåg - rerun (23.02.2019) O-intervall Høvåg - rerun (23.02.2019)