O-intervall Sildevika (03.02.2019)
Kategori: Trening
Kart/område: Sildevika
Arrangør: FSK
Land: Norge
Distanse: 6.45 km
Tid: 54:03
Gj.sn. HR: 158
Maksimum HR: 184
Fellesstart på hvert drag. Fokus på gode retninger, plukke ut synlige detaljer og få opp blikket.

Intervall 1:
64) Lå greit i klynga til vi hadde runda den første kollen. Der ble det mer spredning. Retning gjennom grønten mot kollen foran posten, og fikk også tårnet.
65) Retning gjennom grønten mot kollen. Over på neste rygg, gjennom søkket og prøvde å peile inn/speide etter posten nede i lia. Alene, men så løpere lenger opp i lia.
37) Opp ryggen, retning over myra mot kollen og inn bak den borteste småkollen på toppen.
38) Retning, opp på den venstre av de to kollene og kikka etter søkket som leda ned mot posten.
M) Retning mot myra og kikka etter formasjonen foran posten. Så skrenten og merkebåndet da jeg kom bort til denne.

Intervall 2:
43) Retning. Passerte kolle til venstre og nye koller til høyre ved den diffuse myra. Prøvde å se etter og plassere posten i forhold til kollen bak, og fikk etter hvert også øye på den lille kollen foran posten.
x1) Retning og så greit å styre etter de to tydelige ryggene og kollepartiet foran posten. Så det første høydepunktet og lå på platået til posten var ned til høyre. Imidlertid ikke helt god nok til å få opp blikket og finne de beste traséene mens jeg løp. Hadde Kamilla rett foran meg, og merka at jeg tapte litt på noen egne mikrotrasévalg på strekket.
39) Igjen retning. Kontroll med kollen til høyre for streken før stien. Over den neste ryggen, og sikkert punkt i kombinasjonen myr og småkoller. Retning videre mot kollen foran posten, til venstre for toppen og ned i søkket. Fortsatt i rygg på Kamilla.
42) Ut langs den første kollen, og så så man kollen foran posten.
45) Retning, så skrenten til høyre og sikta meg inn på hjørnet av kollen.
46) Retning mot kollen. Usikker på hvor det var best å krysse denne, og tror vel heller jeg enten burde kommet meg opp med en gang eller venta litt til for å spare ei kurve. Deretter langs myra og opp på kollen foran posten. Litt usikker da jeg nærma meg posten, trodde jeg så toppen av en skrent ovenifra, men det viste seg å være skrenten bortafor. Igjen et strekk hvor jeg følte at jeg sleit med tempoet, samtidig som (eller kanskje nettopp derfor) jeg ikke helt fikk opp blikket og dermed tok altfor mange småkanter underveis.
34) Venstresving for å utnytte et tråkk over den første kollen. Hadde lest feil inn mot posten, og trodde det var en rygg, ikke et søkk, rett bak posten. Skjønte dermed ikke helt kart og terreng inn mot posten, men så steinen.
M) Retning over myra, inn på flata, retning skrått over kollen mot myra. Så koller til høyre og venstre, og fikk litt ekstrahjelp av at vi her ble tatt igjen av de første herreløperne som hadde starta første fellesstart 5 min etter oss.

Intervall 3:
41) Lå i feltet og kontrollerte første del av strekket. Syntes de foran dro for mye venstre ved det første grøntfeltet, og bøyde av mot kolle med stein. Derfra opp, retning mot kanten av kollen og så steinen tidlig.
52) Retning, passerte kollen og viderer mot hjørnet av kollen.
54) Retning. Kontroll med rygg med skrent etter det grønne søkket. Retning videre. Syntes det var mye som stakk opp da jeg nærma meg posten, men fikk øye på merkebåndet.
M) Ut på stien, deretter retning opp på kollen og opp på neste kolle mellom skrentene.

Intervall 4:
57) Retning, ned lia, runda kollen til venstre litt og mot det tydelige søkket foran posten. Ble imidlertid usikker der fordi jeg egentlig ville ha steinen litt lenger ned (mellom 57 og 67), men ikke så noen stein der. Ble frista til å henge meg på Kamilla, som så målbevisst ut, opp på ryggen. Skjønte da at jeg var på vei mot høydepunktet, og fortsatte opp ryggen til steinen dukka opp.
58) Retning. Ikke detaljkontroll underveis, men fikk med meg 2 x kolle med skrent til høyre, og følte dermed kontrollen var bra. Langs kanten av grøntfeltet mot neste rygg, over denne og så til venstre ned mot søkket.
59) Løp opp på kollen for å ha et sikkert utgangspunkt å angripe posten fra. Speida etter høydepunktet nede i lia, og så det ganske tidlig.
60) Opp på kollen og ned langs bakre kant. Største tidstap da jeg traff et sjeldent parti med is under snøen på vei opp lia, og sklei noen meter tilbake.
61) Høyresving for bedre løpbarhet på sti og flat skogbunn. Opp mot kollen, passerte skrenten og til bakerste søkk på toppen.
62) Retning. I ferd med å gjøre en parallellfeil da jeg var kommet en rygg lenger enn jeg trodde, men så huset og stupet, og fikk dermed korrigert meg inn uten mye tidstap. Så kanten med skrenten da jeg løfta blikket.
M) Retning, mens jeg jakta etter borteste, ytterste kolle.

Ei bra økt med "etter forholdene gode forhold". Var relativt seig i beina, spesielt på 2.draget, men med fellesstart slik av man hele tida så andre løpere eller visste de var i nærheten, klarte jeg likevel å pushe relativt bra. Syntes jeg klarte å orientere bra og effektivt store deler av løypa, med gode retninger og aktiv blikkbruk. Imidlertid også noen partier hvor jeg ikke var helt god nok til å få nesa opp fra lyngen, og det dermed ble litt for mye småkanter opp og ned eller andre hindringer. Dette gjaldt spesielt 2.draget. Er også fornøyd med at jeg tok meg tid til å finne sikre utgangspunkt å angripe skrålipostene 65 og 59 fra. Også greit å bli minna på hvor lett det er å gjøre en parallellfeil hvis man er uoppmerksom, selv om det ikke ble noen stor feil ut av det denne gangen (post 62).

Vis kommentarer (0)
 
O-intervall Sildevika (03.02.2019) O-intervall Sildevika (03.02.2019)